4 uur per week

Reageer t/m 1 september

Solliciteer

Het vrijwilligerswerk binnen het UMCG wordt gecoördineerd door Vrijwilligers & Vrienden UMCG waarbinnen ruim 300 vrijwilligers actief zijn. De vrijwilligers benadrukken het gezonde in de patiënt en proberen door hun activiteiten de patiënt uit de sfeer van het ziekenhuis te halen en een verbinding met de “buitenwereld” te geven. Zo kunnen zorgen en de angsten die aan een ziekenhuisopname of –bezoek verbonden zijn tijdelijk naar de achtergrond worden gedrongen. Dit heeft een belangrijke positieve invloed op het welbevinden van de patiënt en hun naasten.

Informatie over afdeling:
Op de Intensive Care (IC) liggen ernstig zieke volwassen patiënten die 24 uur per dag intensieve behandeling en verzorging krijgen. Sommige patiënten komen gepland op de IC, bijvoorbeeld na een grote operatie. Voor andere patiënten en zeker ook voor hun naasten komt een opname onverwachts. Als iemand wordt opgenomen op de IC is dit vaak aangrijpend voor iedereen die ermee te maken krijgt. Gevoelens van angst, spanning of verdriet kunnen overheersen. Een specialistisch team van artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel is er om de beste zorg te bieden en betrokkenen te ondersteunen en te informeren.
Als een patiënt wordt opgenomen op de IC is het gebruikelijk dat naasten enige tijd moeten wachten voordat ze bij de patiënt kunnen. Het is dan erg prettig om goede opvang en uitleg over de IC te krijgen. De eerste opvang van naasten vindt plaats in het familiecentrum en vandaaruit worden ze begeleid naar de desbetreffende afdeling. De Intensive Care is verdeeld over 3 units in beddenhuis A: A1IC, A2IC en A3IC

Doel van de inzet van de vrijwilligers.
De naasten van opgenomen patiënten worden met aandacht opgevangen en ondersteund. Het Familiecentrum is een aangename en veilige verblijfsruimte voor de naasten van de opgenomen patiënten. Opgenomen patiënten die eenzaam of gespannen zijn wordt afleiding geboden door middel van een praatje en aandacht.

Wat ga je doen

De vrijwilligers werken vanuit het Familiecentrum en zijn telefonisch bereikbaar voor de afdelingen. De vrijwilliger vangt familie van patiënten op die net zijn opgenomen. Verder maakt de vrijwilliger een praatje met de bezoekers van het Familiecentrum en houdt de ruimte netjes. Vrijwilligers halen familie eventueel op vanuit de centrale hal, zodat zij zich welkom en gezien voelen. De vrijwilliger kan door de afdeling ingezet worden om aandacht en afleiding te verzorgen voor opgenomen patiënten die daar behoefte aan hebben. Ook kan geholpen worden met de maaltijd.

Taken

Wat vragen wij

Wat bieden wij

Scholing en training op specifieke vaardigheden. Reanimatietraining. Onderdeel van een leuk team in het UMCG. Jaarlijks een uitje of een etentje met je eigen groep. Tegemoetkoming in de reiskosten. Tegen kleine vergoeding lidmaatschap personeelsvereniging UMCG. Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen dat je voldoende bescherming tegen Hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat je kunt worden aangesteld. Indien nodig verzorgt het UMCG de vaccinatie.

Meer informatie
Op onze website vindt u de vrijwilligersgids. Hier lees je meer over vrijwilligerswerk bij Vrijwilligers & Vrienden UMCG. Je kunt ons ook volgen op social media.