Wie wij zijn

Onze vrijwilligers zijn betrokken en bevlogen en ondersteunen de patiënten met tijd, aandacht en zorg.

Net dat beetje meer in het UMCG

De stichting Vrijwilligers & Vrienden UMCG is in 1989 opgericht en zorgt met inzet van meer dan 300 vrijwilligers voor net dat beetje meer binnen het UMCG. 

Het doel van de stichting is het verblijf van de patiënt in het UMCG te veraangenamen. Naast het opzetten en onderhouden van het vrijwilligerswerk, ondersteunt de stichting via fondsenwerving en evenementen diverse projecten binnen het UMCG die het algemeen doel van de stichting uitstralen.

De stichting Vrijwilligers & Vrienden UMC is een zogenoemd Goede Doelen Fonds en heeft de ANBI-status en is mede afhankelijk van giften, legaten en donaties. De stichting richt zich uitsluitend op projecten waarbij financiering vanuit het reguliere budget van het UMCG ontbreekt of niet toereikend is. De stichting doet haar werk zonder winstoogmerk.

Ons team in het UMCG

 Van links naar rechts:

  • Ciska Davelaar, algemeen manager
  • Marco Feenstra, manager vrijwilligerszaken
  • Margot Musiwa, manager vrijwilligerszaken
  • Christa Hultink, staf assistent

Onze missie

Vrijwilligers & Vrienden UMCG herkennen zich in de woorden “Samen.Beter.UMCG” als missie voor hun werk. Vrijwilligers & Vrienden UMCG dragen bij aan deze missie door te werken aan een mensgericht welkom en verblijf van patiënten en bezoekers. Net dat beetje meer

Onze visie

Vrijwilligers & Vrienden UMCG wil patiënten en bezoekers ondersteunen, wegwijs maken, aandacht en afleiding bieden en het verblijf veraangenamen. Daardoor dragen wij bij aan de missie van het UMCG.

Ontmoet ons bestuur

Ine Scholten

voorzitter

Edgar Anholts

lid

Birgitte Gruppen

vice voorzitter

Berndt Benjamins

lid

Chris Bus

penningmeester