Het  vrijwilligerswerk binnen het UMCG wordt gecoördineerd door  Vrijwilligers & Vrienden UMCG. 

Binnen het UMCG zijn bijna  300 vrijwilligers actief.  De vrijwilligers benadrukken het gezonde in de patiënt en proberen door hun activiteiten de patiënt uit de sfeer van het ziekenhuis te halen en een verbinding met de “buitenwereld” te geven. Zo kunnen de zorgen en de angsten die aan een ziekenhuisopname  of –bezoek verbonden zijn tijdelijk naar de achtergrond worden gedrongen. Dit heeft een belangrijke positieve invloed op het welbevinden van de patiënt. 

De verpleegafdeling B0 in Beatrixoord is te vinden in het Centrum voor Revalidatie in Haren.  

Op deze afdeling liggen patiënten opgenomen met een dwarslaesie, multitrauma of amputatie. Waarvan hoofdzakelijk dwarslaesie.  

Tijdens de periode van revalidatie werkt de patiënt aan een zo goed mogelijk herstel.  

De patiënten krijgen hierbij hulp van een heel team aan therapeuten en verpleegkundigen. Er is aandacht voor het lichamelijk herstel maar ook het emotioneel/geestelijk welzijn. 

De opname duur verschilt van minimaal 4 weken tot een opname van 6 maanden. 

Functiebeschrijving   
De vrijwilliger ondersteunt de  (individuele)  patiënt, bv. in de vorm van muziek luisteren, een praatje maken , het gezamenlijk lezen van de krant of een  spelletje spelen  De vrijwilliger zorgt voor afleiding. De vrijwilliger ondersteunt bij groeps- en individuele activiteiten, bijvoorbeeld het verzorgen van de moestuintjes, koffiedrinken in het dagverblijf. Inzet op dinsdag van 15:00 uur tot 19:00 uur. Vrijdag van 10:00 uur tot 14:00 uur Zaterdag en zondag van 10:00 uur tot 14:00 uur. De vrijwilliger kan met de patiënt een eindje wandelen op de verpleegafdeling of daarbuiten De vrijwilliger brengt met patiënt een bezoek aan de winkels of de Hortus in Haren. De vrijwilliger helpt de patiënten die in het weekend naar huis mogen met het inpakken van de tas De vrijwilliger ondersteunt patiënt bij eten en drinken zonder slikproblemen De vrijwilliger begeleid patiënt met bezoek aan ziekenhuis     
  Wat vragen wij   Wat bieden wij 
Minimaal 21 jaar, niet studerend Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift Tenminste beschikbaar voor 1 jaar Affiniteit met de zorg U bent in een in goede lichamelijke conditie en in staat om fysieke ondersteuning te bieden  Vrijwilligers moeten zich bewust zijn van en handelen volgens de geldende hygiëneregels. Affiniteit met vrijwilligerswerk en dit is een bewuste keuze Goede communicatieve vaardigheden Representatief In staat om solistisch en zelfstandig te werken Goed samen te werken in een team Minimaal één dagdeel per week beschikbaarheid Affiniteit met patiënten van B0 Om kunnen gaan met mensen met een veranderd toekomstperspectief Gevoel voor humor   Scholing en training op specifieke vaardigheden  Reanimatietraining  Onderdeel van een leuk team in Beatrixoord Jaarlijks een feest voor alle vrijwilligers Jaarlijks een uitje of etentje met de eigen groep. Een tegemoetkoming in de reiskosten Tegen kleine vergoeding lidmaatschap personeelsvereniging UMCG  Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen dat u voldoende bescherming tegen Hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat u kunt worden aangesteld. Indien nodig verzorgt het UMCG de vaccinatie. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met: 

Margot Muisiwa-van Wijk, manager vrijwilligerszaken , Vrijwilligers &  Vrienden  UMCG, (050) 361 3557 

 Op onze website  https://vrijwilligers.vriendenumcg.nl vindt u de Vrijwilligersgids. Hier vindt u alle informatie over vrijwilligerswerk bij Vrijwilligers & Vrienden UMCG  U kunt ons ook volgen op social media. 

Solliciteren 

Solliciteren kan via het digitale sollicitatieformulier.