Het  vrijwilligerswerk binnen het UMCG wordt gecoördineerd door  Vrijwilligers & Vrienden UMCG. 

Binnen het UMCG zijn bijna  300 vrijwilligers actief.  De vrijwilligers benadrukken het gezonde in de patiënt en proberen door hun activiteiten de patiënt uit de sfeer van het ziekenhuis te halen en een verbinding met de “buitenwereld” te geven. Zo kunnen de zorgen en de angsten die aan een ziekenhuisopname  of –bezoek verbonden zijn tijdelijk naar de achtergrond worden gedrongen. Dit heeft een belangrijke positieve invloed op het welbevinden van de patiënt. 
 

De verpleegafdeling L4VA is een afdeling waar patiënten worden opgenomen met urologische en gynaecologische aandoeningen. De patiënten zijn 18 jaar en ouder. De urologie en gynaecologie zijn beide chirurgische specialismen. Dit houdt in dat een groot deel van de patiënten die wordt opgenomen, geopereerd wordt of geopereerd is. De patiënten hebben voor 80% oncologische aandoeningen (kanker). De verpleegduur van de patiënten wisselt van 1 dag tot soms wel 2-3 weken. De afdeling telt in totaal 26 verpleegbedden. De afdeling heeft vierpersoonskamers; tweepersoonskamers en eenpersoonskamers. 
 

De afdeling is door de vele operaties een dynamische afdeling waar veel patiënten verplaatst worden richting operatiecentrum en terug. Het team bestaat uit een hoofdverpleegkundige, (regie)verpleegkundigen, stagiaires, zaalartsen, voeding-, zorg- en afdelingsassistenten.  

 Om extra ondersteuning te bieden aan de patiënten en hun naasten, werkt er een team van vrijwilligers op de verpleegafdeling. Deze worden ingezet als gastvrouw/-heer, om de patiënten en hun naasten te ontvangen, begeleiden en ondersteunen tijdens hun opname. Tevens kan er afleiding geboden worden op zowel individueel als groepsniveau in de vorm van activiteiten.  

  
Vrijwilligers verrichten in overleg met (regie)verpleegkundigen taken die ondersteunend zijn voor de afdeling en passen bij het takenpakket van de vrijwilliger. De vrijwilligers ondersteunen de afdeling bij het bieden van een gezellige en veilige leefomgeving voor opgenomen patiënten en hun naasten. 

Functiebeschrijving  
De vrijwilliger draagt bij aan de zorg voor een gezellige en uitnodigende sfeer op de gehele afdeling.  De vrijwilliger ondersteunt bij individuele activiteiten. Dit kan divers zijn, voorbeelden kunnen zijn: samen een spelletje spelen, een gesprek met een patiënt, samen een film kijken. De vrijwilliger kan een bijdrage leveren in het begeleiden van patiënten naar onderzoeken en ter ondersteuning bij hen blijven. Inzet op dinsdag tot en met vrijdag met zo mogelijk uitbreiding naar de maandag van 10:00 uur tot 14:00 uur. Voor aanvang van de dienst zal de vrijwilliger ingelicht worden door de regieverpleegkundige of er bijzonderheden zijn qua liggende patiënten.  De vrijwilliger kan met de patiënt een eindje wandelen op de verpleegafdeling of daarbuiten De vrijwilliger kan ondersteunen bij verpleegkundige taken, bijv. helpen bij eten, een bed opmaken. Dit gebeurt altijd in overleg met de regieverpleegkundige en is nooit een voorbehouden handeling.   De vrijwilliger ondersteunt patiënt bij eten en drinken zonder slikproblemen De vrijwilliger zorgt voor afleiding.       
  Wat vragen wij   Wat bieden wij 
minimaal 21 jaar, niet studerend Goede beheersing van  de Nederlandse taal  in woord en geschrift Tenminste beschikbaar voor 1 jaar Affiniteit met de zorg In staat om fysieke werkzaamheden uit te voeren Affiniteit met vrijwilligerswerk en dit is een bewuste keuze Goede communicatieve vaardigheden Representatief In staat om  solistisch en zelfstandig te werken Goed samen te werken in een team Minimaal  één dagdeel per week beschikbaarheid Affiniteit met patiënten van B4 Gevoel  voor humor   Scholing en training  op specifieke vaardigheden  Reanimatietraining  Onderdeel  van een leuk team in het UMCG Jaarlijks een feest voor alle vrijwilligers Jaarlijks een uitje of etentje met de eigen groep. Een tegemoetkoming in de reiskosten Tegen kleine vergoeding lidmaatschap  personeelsvereniging UMCG  Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen dat u voldoende bescherming tegen Hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat u kunt worden aangesteld. Indien nodig verzorgt het UMCG de vaccinatie. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met: 

Marco Feenstra, manager vrijwilligerszaken , Vrijwilligers &  Vrienden  UMCG, (050) 361 3557 

 Op onze website  https://vrijwilligersenvriendenumcg.nl vindt u de Vrijwilligersgids. Hier vindt u alle informatie  over vrijwilligerswerk bij Vrijwilligers & Vrienden  UMCG  U kunt ons ook volgen op social media. 

Solliciteren 

Solliciteren kan via het digitale sollicitatieformulier.