Patiëntenbibliotheek

Elke week gaan onze bibliotheekvrijwilligers langs de verpleegafdelingen met boekenkarren om boeken, tijdschriften en kranten uit te lenen aan patiënten. Ook worden de poliklinieken van actuele tijdschriften voorzien. Tijdens deze bezoeken wordt er tevens ruimte gemaakt voor een praatje, wat een welkome afleiding biedt van de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis.

Uw donatie of sponsoring is van onschatbare waarde om deze dienstverlening voort te zetten en patiënten vreugde en ontspanning te blijven bieden. Draagt u bij?

Opgehaald bedrag
0%