Fonds Familie in de Buurt

Soms woont de familie van een patiënt erg ver van het ziekenhuis vandaan. Op verzoek van medisch maatschappelijk werk van het UMCG helpen we aangewezen families met financiële ondersteuning voor de verblijfskosten.

Fonds ‘Familie in de buurt’
In het UMCG worden zeer specialistische behandelingen uitgevoerd. Het UMCG heeft niet alleen patiënten uit Noord Nederland, maar patiënten komen ook uit de rest van het land of uit het buitenland voor ingrijpende en langdurige behandelingen.
Zware operaties, transplantaties of de behandeling van ingewikkelde stofwisselingsziekten. De zorgverzekering vergoedt de kosten van de patiënt en in sommige gevallen ook nog de reis- en verblijfskosten van één begeleider. Maar wanneer je ernstig ziek bent, heb je je familie nodig.

Fonds ‘Familie in de buurt’ voor volwassen patiënten
Patiënten die zelf wèl in de buurt van het UMCG wonen, hebben soms naaste familieleden die verder weg wonen. En op kritieke momenten wil een patiënt heel graag kinderen, broer of zus dichtbij zich hebben. Deze reis- en verblijfskosten worden veelal niet vergoed.
In een aantal gevallen kan het fonds ‘Familie in de buurt’ in de vorm van een financiële tegemoetkoming deze patiënten en familie ondersteunen.

Voor wie?
De aanvragen worden beoordeeld door het Medisch Maatschappelijk Werk van het UMCG. Daarbij let men op de volgende punten:
• De medische/sociale noodzaak van aanwezigheid van de aanvrager wordt door een zorgverleners onderschreven;
• De aanvrager kan aantonen dat hij of zij onvoldoende eigen draagkracht heeft;
• Er zijn geen andere bronnen (bijvoorbeeld verzekering, bijzondere bijstand) waaruit vergoeding mogelijk is;
• De kosten zijn aantoonbaar gerelateerd aan het verblijf bij de patiënt in het UMCG.

Huidige activiteiten
In 2023 is er vier keer een beroep gedaan op de stichting.
Er staat naar verwachting voldoende geld op de rekening om de komende jaren te kunnen voldoen aan de vraag voor reis- en verblijfkosten. Er wordt op dit moment niet actief geworven.

Beloningsbeleid
Aan de bestuursleden kan een vergoeding worden toegekend voor de door hen gemaakte kosten. De bestuursleden hebben geen recht op beloning, vacatiegeld of presentatiegeld.

Opgehaald bedrag
0%