Inrichting verblijfsruimtes

We zijn voortdurend bezig om afdelingen en poliklinieken te ondersteunen bij het creëren van meer patiëntvriendelijke wacht- en verblijfsruimtes door middel van financiële bijdragen. Met uw donaties maken we het wachten net iets aangenamer.

Op onze verpleegafdelingen streven we naar een verbetering van de familiekamers, zodat patiënten en hun naasten een comfortabele en ondersteunende omgeving hebben tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. Deze kamers zullen dienen als een plek waar patiënten en hun dierbaren kunnen ontspannen, overleggen en elkaar emotionele steun kunnen bieden.

Oncologiepatiënten die meerdere onderzoeken of behandelingen op één dag ondergaan, ervaren vaak lange wachttijden tussen de afspraken door. Daarom hebben we “De Stee” gerealiseerd, een prachtige verblijfsruimte speciaal ontworpen voor deze patiënten en hun naasten. “De Stee” biedt een rustige en sfeervolle omgeving waar vrijwilligers u hartelijk ontvangen en desgewenst begeleiden naar uw afspraak. Na 18 jaar is het meubilair in deze ruimte aan vervanging toe. Kunnen we op uw hulp rekenen?

Opgehaald bedrag
0%